Veletržní příloha deníku Hospodářské noviny

Detail pořadatele

Pražský hrad

Hrad II. nádvoří 198
119 00, Praha 1
Tel: 224 373 312, 368
E-mail: pds@hrad.cz
Web: www.kulturanahrade.cz

Akce:

Proběhlé akce

PŘEDJAŘÍ NA PRAŽSKÉM HRADĚ

3.3. - 12.3.2017

czePraha - Královská zahrada Pražského hradu Výstava věnovaná Marii Terezii (u příležitosti 300let od jejího narození), jejím úpravám Pražského hradu i jejímu zájmu o zahradu.

KORUNA KRÁLOVSTVÍ - KATEDRÁLA SV. VÍTA KAREL IV.

15.5. - 25.9.2016

czePraha - Jízdárna Pražského hradu Expozice symbolicky zpřístupní vnitřní a vnější triforium katedrály sv. Víta, a to v podobě jejich zjednodušené prostorové rekonstrukce.

KORUNA NA DLANI - VĚČNÁ MINCE KRÁLOVSTVÍ

15.5. - 28.9.2016

czePraha - Rožmberský palác Výstava představí nejslavnější českou minci - pražský groš. Přiblíží těžbu zlata a stříbra v Čechách a vedle příkladů hornin budou vystaveny sochy horníků.

ŽEZLO A KORUNA

15.5. - 28.9.2016

czePraha - Císařská konírna Vystaveny budou předměty, o nichž víme nebo důvodně předpokládáme, že byly při korunovacích českých králů používány. Na výstavu se podařilo získat zápůjčky nejen z domácích, ale i zahraničních institucí. Mezi nejvýznamnějšími exponáty uveďme Zlatý relikviářový kříž, zvaný korunovační, dále tzv. Korunovační kříž Přemysla Otakara II. zapůjčený pro výstavu z Řezna nebo korunu českých královen z pokladu ve Slezské Středě.

DĚDICTVÍ KARLA VELIKÉHO

13.7. - 14.10.2015

czePraha - Pražský hrad Putovní výstava Děditství Karla Velikého přijela do Prahy. Vystavena bude sbírka předmětů z raného středověku seskupená z nálezišť celé Evropy.

"70" - 2. SVĚTOVÁ VÁLKA OBJEKTIVEM ČESKÝCH FOTOGRAFŮ

27.4. - 26.7.2015

czePraha - Jiřský klášter Výstava připravená Vojenským historickým ústavem k 70. výročí konce 2. světové války mapuje sedm válečných let 1939 až 1945 prostřednictvím 70 fotografií pořízených českými fotografy na bojištích, v zázemí i v okupovaném protektorátu.

VELKÁ MORAVA A POČÁTKY KŘESŤANSTVÍ

17.4. - 28.6.2015

czePraha - Císařská konírna Do Císařské konírny Pražského hradu se v dubnu z Brna přesune na 2000 nejcennějších pokladů Velké Moravy pocházejících z archeologických výzkumů z České republiky, Slovenska, Polska a Rakouska.