Supplement Exhibitions and Trade Fairs in Hospodářské noviny

Organiser details

Kanonie premonstrátů Teplá - Hroznatova akademie

Klášter čp. 1
364 61, Teplá
Tel: 354 394 463
E-mail: info@klastertepla.cz
Web: www.klastertepla.cz

Event:

Proběhlé akce

VŸSTAVA OBRAZŮ KLUBU VÝTVARNÍKŮ Z MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ

9.7. - 20.8.2016

czeTeplá - Klášter Výstava je umístěna ve velkém výstavním sále Hroznatovy akademie Kláštera Teplá, který je součástí sklepní expozice věnované stavebnímu vývoji kláštera.

HISTORICKÁ ZOBRAZENÍ ZEMĚTŘESNÝCH ÚČINKŮ

10.6. - 14.8.2016

czeTeplá - Klášter Výstava grafických listů vzniklých před rokem 1900, které zobrazují následky zemětřesení.