.gif" alt="podle oborů" border=0>
'; while ($row1) { echo ' '.$row1['obor'.$langsql].' '; echo ''; $row1 = mysql_fetch_array($result1); } include ("paticka1.inc"); if ($lang=='en') $zoneid = 20; else if ($lang=='de') $zoneid = 139; else $zoneid = 7; include ("banner_spodni.inc"); include ("paticka2.inc"); } else { if (!$offset) $offset=0; $pocet_na_stranku=10; if (!isset($order)) $order=1; // 0...seradit podle nazvu, 1...seradit chronologicky $href='podleoboru.php3?obor='.$obor.'&'; $query="SELECT akce.id, nazev, nazev_en, nazev_de, podtitul, podtitul_en, podtitul_de, zacatek, konec, misto, zeme FROM akce, vazby WHERE stav & 1 = 1 AND vazby.id_oboru=".$obor." AND id_akce=akce.id "; $orderbuttonky=1; $timebuttonky=1; if (!isset($time)) $time=2; include ('buttonky.inc'); if ($num_rows>0) { if (get_simple_array($row1, "SELECT obor".$langsql." FROM obory WHERE id=".$obor)) echo '
'.$row1['obor'.$langsql].'
  '; run_array_query($row2, $result2, $query." LIMIT ".$offset.",".$pocet_na_stranku); while ($row2) { $zacatek_den = substr($row2['zacatek'], 8, 2); $zacatek_mes = substr($row2['zacatek'], 5, 2); $konec_den = substr($row2['konec'], 8, 2); $konec_mes = substr($row2['konec'], 5, 2); $konec_rok = substr($row2['konec'], 0, 4); settype($zacatek_den, "integer"); settype($zacatek_mes, "integer"); settype($konec_den, "integer"); settype($konec_mes, "integer"); echo ' '.nazev_zeme($row2[ '; if ($lang=="en" AND $row2["nazev_en"]) { echo $row2["nazev_en"]; } else if ($lang=="de" AND $row2["nazev_de"]) { echo $row2["nazev_de"]; } else { echo $row2["nazev"]; } echo '    '; if ($lang=="en" AND $row2["podtitul_en"]) { echo $row2["podtitul_en"]; } else if ($lang=="de" AND $row2["podtitul_de"]) { echo $row2["podtitul_de"]; } else { echo $row2["podtitul"]; } echo ' '; echo ' '.$zacatek_den.'. '.$zacatek_mes.'. - '.$konec_den.'. '.$konec_mes.'. '.$konec_rok.' '.$row2["misto"].'    '; echo ''; $row2 = mysql_fetch_array($result2); } include ("paticka1.inc"); include ("cisla.inc"); echo "

"; if ($obor) { $ob='&obor='.$obor.'&order='.$order.'&zeme='.$zeme.'&time='.$time; if ($offset>1) { $od=$offset-$pocet_na_stranku; echo ''.PREDCHOZI.''; } $offset=$offset+$pocet_na_stranku; if ($num_rows>$offset) echo ''.NASLEDUJICI.''; } if ($lang=='en') $zoneid = 20; else if ($lang=='de') $zoneid = 139; else $zoneid = 7; include ("banner_spodni.inc"); include ("paticka2.inc"); } else { echo 'Žádná akce nevyhovuje zadaným kritériím...'; // tady se to dostane, pokud pro dany obor neexistuje akce.... include ("paticka1.inc"); if ($lang=='en') $zoneid = 20; else if ($lang=='de') $zoneid = 139; else $zoneid = 7; include ("banner_spodni.inc"); include ("paticka2.inc"); } } mysql_close();